U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.


 

ZussenVeld


Vijf zussen vormen het hart van ZussenVeld dat uitgebreid wordt met de energie van ieder die zich aansluit.

Dit is wat we doen:

We gaan samen op pad met ieder die met ons mee wil. Letterlijk, door de natuur in te gaan, of in figuurlijke zin middels “Zussenpost”.

 

We hebben al een lange geschiedenis. Vier van ons introduceerden ooit de “Zussentent” voor op een festival. Later voegde nummer vijf zich bij hun en ontstond ZussenVeld. In eerste instantie boden we programma’s aan met de bedoeling daar geld mee te verdienen. Dat bleek niet te werken. Zoals het bij veel kunstenaars en levenspioniers niet werkt.
Het fenomeen “geld” en het begrip “waardebepaling” komen niet voor niets regelmatig terug in onze gesprekken en onderzoeken.

 

Uiteindelijk keerden we terug naar de kern: contact maken vanuit ons hart. Zoals gezegd, we gaan regelmatig samen op pad, en we sturen Zussenpost naar ieder die zich daar voor aanmeldt. We vertellen wat ons persoonlijk bezig houdt en door wie of wat we geïnspireerd worden. In relatie tot het grotere verhaal om ons heen waarin levenspioniers zich bewegen. Reacties en verhalen van anderen zijn zeer welkom!

 


 
Het onderliggende verhaal

Dit verhaal is ontstaan naar aanleiding van gesprekken die we hebben over wat ons drijft met ZussenVeld.
Verwoord door Carla en Yvonne:


We leven in een tijd van wezenlijke veranderingen in de huidige systemen. Mensen worden hierdoor uitgedaagd hun verbeeldingskracht in te zetten om met nieuwe ideeën te komen. Ze spreken hun creativiteit aan om die ideeën daadwerkelijk uit te proberen: ze slaan aan het pionieren.
De individuele pioniers staan intuïtief in het leven en zoeken samen naar nieuwe vormen van samenleven, leren en leiderschap. Kringlopen in de natuur geven hen inspiratie om aan een circulaire economie te werken.

Mensen nemen zelf initiatief en benutten onbelichte talenten. Ze nemen hun inzichten en verantwoordelijkheden serieus en maken daar werk van.
Deze pioniers worden zich meer en meer bewust dat alles en iedereen op aarde deel uitmaakt van evoluerende natuurlijke systemen. Als men waardering heeft voor de werking, schoonheid en kwaliteit van die systemen, kan men respectvol mede-creator zijn. Alles wat iedereen doet, heeft invloed op het geheel.   
Voor deze veranderingen is persoonlijke focus nodig: bewust zijn van je eigen talenten, je eigen drijfveren en je eigen vreugde. Uitzoeken hoe je deze waarden kunt leven. Die focus nodigt uit anders naar jezelf te kijken. Wat kan je zelf veranderen? Welke creativiteit en authenticiteit bezit je? Met wie en wat voel je je verbonden en wat doe je samen om alle goede wensen te kunnen realiseren? Essentieel is hierbij de vraag: Heb je de moed om te geloven in jezelf?