U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Ontstaan van ZussenVeld

 

Humor in de natuur

Foto yurt met zussentent bord

Een workshop Chaos en Verwarring, Reisburo voor innerlijke reizen, TransformatieBingo: speelse programma’s met het oog op het bewust en creatief omgaan met verandering.

In 1998 liepen vier van ons verwonderd rond op het Eigentijds Festival (voor kunst, spiritualiteit en natuur) in Vierhouten, verrast over zoveel aanbod in intuïtieve ontwikkeling en spiritualiteit, verbaasd over de vaak te serieuze en daarbij volgzame houding. Naar welke nieuwe waarheden werd hier gezocht?

Een beetje baldadig plan kwam in ons op. Het daarop volgende jaar huurden we een prachtige yurt en stonden we met ‘Zussentent’ op het festivalprogramma met het thema ‘Humor in de Natuur’. Er werd in die tent veel gelachen, terwijl de inhoud verdiepend en verhelderend was, voor henzelf en hun deelnemers. Veel vrouwen vonden verbindende en samenvloeiende kracht in deze vrijheid en enkele dappere mannen werden hartelijk als broers in de kring ontvangen. De mannen brachten gefocuste actie en aarding mee. Pret en diepgang gingen heel goed samen.

 

ZussenVeld

Vijftien jaar later ontstond het plan om dit plezier in ondernemend zusterschap opnieuw te gaan organiseren, ditmaal compleet met de vijfde zus erbij: ZussenVeld. Een krachtenveld van geborgenheid en verbondenheid dat warmhartig uitgebreid kan worden naar en met anderen.

We hebben ieder hun eigen expertise met raakvlakken op het gebied van kunst, natuur en bewustwording. Brengen de methodieken uit deze verschillende werkzaamheden samen en werken met mengvormen van verbeeldingskracht, systeemopstellingen, visualisatie en geometrie. Deelnemers bewust laten ervaren van ‘wat er nu is’  is een waardevolle kracht gebleken bij hun activiteiten. Het maakt een diepgaande verbinding wakker direct met het hart, heel dicht bij jezelf en verrassend eerlijk.

 

‘Het Nieuwe Wij’

Al zijn we als zussen uiterlijk nauwelijks uit elkaar te houden we hebben ons ieder op eigengereide wijze ontwikkeld. Een deelneemster beschrijft dat als: “Jullie vormen een warme, veilige, betrokken groep. Heel individueel verschillend en toch heel erg samen”. Het centrale thema van ZussenVeld is niet voor niets ‘Het Nieuwe Wij’. We ontdekten dat hoe meer ruimte er is voor ieders eigenheid, hoe krachtiger we als een organisch geheel kunnen functioneren. In het ‘nieuwe wij’ is het in onze ogen van belang om vanuit je eigenheid te leven en keuzes te maken vanuit je hart. Het komt de kwaliteit van de verbindingen tussen mensen onderling ook ten goede omdat de ‘maskers’ die iedereen draagt daarmee al zijn af gedaan. We nemen je mee in een samenvloeiend geheel waarbinnen iedereen er toe doet.

 

Mede-creator vanuit respect voor het geheel

In deze tijd van wezenlijke veranderingen in onderlinge relaties, nieuwe communicatie systemen en informatie- en geldstromen worden zowel dingen helder als juist in twijfel getrokken. Dit levert omarming van nieuwe mogelijkheden op, maar ook onzekerheid en angst.

Het besef dat we allemaal, over de hele wereld met elkaar verbonden zijn en tegelijkertijd weten dat alles wat je doet invloed heeft op het geheel, is een hele nieuwe en essentiële realiteit.  Alles en iedereen op aarde maakt deel uit van evoluerende natuurlijke systemen. Als je waardering hebt voor de werking, schoonheid en kwaliteit van die systemen èn als je beseft hoe jij zelf hiermee verbonden bent, kan je respectvol mede-creator zijn.

 

Samen Waarden Creëren

Voor veranderingen is persoonlijke inzicht en focus nodig. Met wie en wat voel je je verbonden en wat doe je zelf èn samen om alle goede wensen te kunnen realiseren?

Die focus nodigt uit anders naar jezelf te kijken. Het is daarvoor belangrijk bewust te zijn van je eigen talenten, je eigen drijfveren en je eigen vreugde. Wat kan je zelf veranderen? Welke creativiteit en authenticiteit bezit je èn heb je de moed om te geloven in jezelf?

 

Speelveld

ZussenVeld is een vrolijke en serieuze uitnodiging om in beweging te komen en te experimenteren met de speelruimte in je leven en vooral: ruimte om te veranderen. Wie het Veld betreedt, geeft zichzelf en anderen gelegenheid om verlangens en intenties aan te scherpen. Het speelveld dat de zussen met elkaar neerzetten is een ontvangstcentrum waarin alle wensen samenkomen en voelbaar worden. Uitgangspunt is dat iedereen ertoe doet, zijn of haar expertises in kan brengen en waar een beeld van de gewenste werkelijkheid rijp gemaakt wordt om zich te kunnen manifesteren.